a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Økonomiplan 2019 – Rennesøy kommune

Rådmannens forslag

4 Befolkningsutvikling

4.1 Innledning

Rennesøy kommune har vært blant de kommunene både i Rogaland og i landet som har hatt høy befolkningsvekst over lang tid. I 2014 stoppet denne veksten opp, og befolkningsveksten de to siste årene har vært betydelig lavere. Veksten endte på -0,9 % for Rennesøy i 2017 og befolkningstallet falt dra 4 892 til 4 847. Gjennomsnittsveksten i Rogaland var i 2017 0,3 %, og for landet var gjennomsnittet 0,7 %..

I 2018 viser tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) at veksten fortsatt er moderat. Pr. 1 august 2018 hadde kommunen 4 838 innbyggere, en nedgang på 0,2 % (11 personer). Veksten i Rogaland for samme periode var 0,3 % og for hele landet også 0,2 %. Som figurene nedenfor viser har kommunen hatt en markert befolkningsvekst fra 2005 og fram til i dag. For mer informasjon, se www.ssb.no.

Figur 4.1 Prosentvis befolkningsuvikling i Rennesøy og Rogaland 2005-2018
Figur 4.2 Endring i Innbyggertall Rennesøy 2005-2018

Rennesøy kommune har i mange år vært en kommune i vekst selv om veksten de siste per årene har avtatt. Veksten i 2017 endte opp på -0,9 %, ned fra 0,7 % i 2016.

Kommunen har en relativt ung befolkning, og er blant de kommunene i Rogaland som har størst andel av befolkningen både i aldersgruppen 0 – 5 år (8,3 % mot gjennomsnittet i Rogaland på 7,9 %), og i aldersgruppen 6 – 15 år (15,7 % mot gjennomsnittet på 13,3 %). Når det gjelder aldersgruppen 16 – 24 år ligger Rennesøy tilnærmet på gjennomsnittet i Rogaland, med 11,3 % mot gjennomsnittet på 11,6 %. I aldersgruppen 25 – 66 år ligger kommunen noe under gjennomsnittet i Rogaland med 53,9 % mot 54,7 %. For den siste aldersgruppen fra 67 år og over er kommunen med 10,8 % blant kommunene med lavest andel av befolkningen i aldersgruppen, gjennomsnittet i Rogaland er på 12,4 %. Se nedenfor for flere detaljer og sammenligninger.

Behovsprofil 2018Rennesøy 2016RennesøyRandabergFinnøyGjesdalStavangerGruppe 2Gj.snitt Rogaland Gj.snitt landet unntatt Oslo
Befolkningsdata pr. 31.12.2017         
Folkemengde i alt 4 892 4 849 10 972 3 197 11 866 133 139 ......
Andel kvinner48,448,549,248,14949,94949,249,5
Andel menn51,651,550,851,95150,15150,850,5
Andel 0 åringer1,21,111,61,51,20,91,31
Andel 1-5 år7,77,27,16,686,25,26,65,7
Andel 6-15 år15,815,714,21314,612,211,913,312,3
Andel 16-18 år4,34,44,44,14,43,643,93,8
Andel 19-24 år7,16,98,67,37,7877,77,7
Andel 25-66 år53,753,952,752,454,656,851,954,754
Andel 67-79 år7,37,98,610,56,98,513,48,911,1
Andel 80 år og over32,93,44,52,33,45,63,54,4
Levekårsdata         
Levendefødte per 1000 innbyggere11,710,910,415,61512,79,112,510,2
Døde per 1000 innbyggere4,73,75,86,34,76,310,26,38
Innflytting per 1000 innbyggere45,643,557,631,647,855,749,850,256,9
Utflytting per 1000 innbyggere4559,653,152,961,158,952,853,252,5
Arbeidsmarked         
Andel arbeidsledige 15-74 år i prosent av befolkningen3,52,121,32,42,61,22,31,6
Tabell 4.1 Behovsprofil 2018
Last ned tabelldata (Excel)
 201220132014201520162017
Folketall pr. 01.01.2018438846194755479448564892
Fødte807167725753
Døde243625312318
Fødselsoverskudd563542413435
Innflytting379344328341223211
Utflytting204243329320221289
Netto flytting175101-1212-78
Samlet tilvekst231136396236-43
Folketall pr. 01.01.2018461947554794485648924849
Endring i %5,32,90,81,30,7-0,9
Aldersfordelt folketall      
0-5 år475483484460436401
6-15 år710730714754773762
16-19 år256255249256266286
20-66 år274228412881290329172878
67+ år436446466483500522
Folketall pr. 01.01.2018461947554794485648924849
Tabell 4.2 Utvikling folketall Rennesøy 2012-2018
Last ned tabelldata (Excel)

4.2 Befolkningsframskrivinger 2018-2022

Grafen under viser befolkningsendringene for kommende økonomiplanperiode. Det legges opp til en vekst på om lag 3,9 % fra 2018 til 2022. Årlig vekst er beregnet til 1,2-1,3 % i årene 2020 til 2022.

De største målgruppene for kommunale tjenester er barn og unge i alderen 1 til 15 år og innbyggere eldre enn 67 år. Befolkningsframskrivingen viser en reduksjon i antall innbyggere i aldersgruppen 0-15 år fra 1 147 i 2018 til 1 134 i 2019. Antall innbyggere i aldersgruppen 16-79 år øker jevnt i perioden, og befolkningsveksten for økonomiplanperioden vil hovedsakelig komme i aldersgruppen 67-79 år og 80+ år.

 20182019202020212022
Antall innbyggere4 847* 4 850 4 912 4 974 5 035
Vekstprognose 2018 (antall) 3626261
Vekstprognose 2018 (%) 0,11,31,31,2
*     
Kilde: KOMPAS. I og med at folk stadig flytter mellom grunnkretser vil det fort bli noen små uoverensstemmelser avhengig av geografisk nivå.      
Tabell 4.3 Befolkningsframskrivinger 2018-2022
Last ned tabelldata (Excel)
Figur 4.3 Befolkningsendring i Rennesøy i prosent 2019-2022