a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Økonomiplan 2019 – Rennesøy kommune

Rådmannens forslag

9.2.5 Energi

Reduksjon i energiforbruk grunnet ENØK-tiltak er innarbeidet med en innsparing i budsjettrammen på kr 0,7 mill. i 2019 og økende til kr 1,4 mill. i 2020. ENØK-løsningene gjelder blant annet Vikevåg skole, Rennesøy skule, Vikevåg barnehage og Rennesøy barnehage samt gjennomførte investeringer i SD-anlegg og renovering av kommunehuset. Energiprisene har i løpet av 2018 vist en økende trend slik at kostnadsbesparelsen kan bli lavere enn antatt.